Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

Gwefannau Defnyddiol

Mae yna eisioes nifer o wefannau a gwybodaeth defnyddiol am ymchwilio i hanes teulu yng Ngheredigion. Mae yna hefyd nifer o wefannau ardderchog sy'n cynnwys rhestrau cynhwysfawr o'r gwefannau hyn. Felly, yn hytrach nag ail-adrodd eu gwaith, rhoddwn ddolenni i'r gwefannau pwysicaf ac hefyd i'r prif-wefannau i fynegeion.


Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw'r prif ganolfan ar gyfer hel achau yng Nghymru. Mae tudalennau ar y wefan wedi eu neilltuo yn arbennig ar gyfer hanes teulu.

Archifdy Ceredigion Mae'r wefan yn rhoi manylion ei lleoliad ac oriau agor, ond hefyd yn cynnwys casgliad cynhyddol o erthyglau a dogfennau digidol, ynghyd a fersiwn chwiliadwy o'i holl catalog.
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Undebol Cymru
Ffederasiwn Cymdeithasau Hanes Teulu
GENUKI Cardiganshire Gwefan ardderchog gyda llawer o ddefnydd cyfeiriadol ar gyfer y Sir a dolenni lu i gwefannau perthnasol.E
Cyndi's List Cardiganshire Gwefan yn mynegeio dros 250,000+ o wefannau yn ymwneud ag achyddiaeth.
Nanteos
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.