Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

Aelodaeth

Mae blwyddyn aelodaeth yn rhedeg o'r 1af Ionawr - 31ain Rhagfyr a pha bryd bynnag yr ydych yn ymaelodi mae hawl gennych i bob rhifyn o'r Cylchgrawn am y flwyddyn.

Mae nifer gwahanol o gategoriau o aelodaeth ar gael, ar gyfer unigolion, teuluoedd a sefydliadau. Taliadau blynyddol cyfredol (2024): Unigolion £11, Teulu £13, Tramor (non-EU) £14, Sefydliadau £11, Sefydliadau Tramor £14.

Gellir gwneud cais am aelodaeth drwy ddanfon y ffurflen gais ynghyd a'r t�l pwrpasol i'r Ysgrifennydd.

Gall unigolion sy'n byw dramor ymuno neu adnewyddu aelodaeth a thalu gyda charden credyd drwy ddefnyddio tudalen y Gymdeithas ar Genfair.


Os oes gennych gyfri banc yn y D.U., efallai byddai'n well gennych dalu eich taliad cyntaf a thaliadau canlynol drwy Archeb Banc. Os hoffech dalu drwy Archeb peidiwch � danfon eich ffurflen gais ar hyn o bryd - danfonwch e-bost at yr am fwy o wybodaeth.


Diddordebau Aelodau

Wrth ymuno a'r Gymdeithas gwahoddir aelodau i nodi enwau eu cyndeidiau ar y ffurflen bwrpasol. Cyhoeddir yr enwau ynghyd a blynyddoedd / ardaloedd o ddiddordeb yn y Cylchgrawn, a hefyd yn ein mynegai canolig er mwyn ein galluogi i roi aelodau sydd a�r un diddordeb cyfenw ac ardaloedd yn gysylltiedig �'i gilydd. Gall aelodau ddiweddaru neu ychwanegu enwau drwy ddefnyddio�r ffurflen bwrpasol, a�i ddanfon i Olygydd y Cylchgrawn.

Gwasanaeth chwilio

Mae�r Gymdeithas yn medru cynnig gwasanaeth chwilio cyfyngedig i aelodau yn unig drwy wasanaeth gwirfoddol Swyddog Ymchwil profiadol. Am fwy o wybodaeth danfonwch e-bost at yr .
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.