Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

13 Mai 2017: Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol
Diwrnod llawn o sgyrsiau, cyflwyniadau a stondinau, a chyfle i siarad gydag arbenigwyr yn y maes. Diwrnod delfrydol i bawb sy'n ymddiddori ym mhob agwedd o Hanes Teulu a Hanes Lleol.

10.00am–4.00pm Mynediad am ddim

Manylion llawn

Dilynwch ni ar
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, d/o Adran Casgliadau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.