Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

26 Maw 2018: Ymweliad a Archifdy Ceredigion
Digwyddiad arbennig i ddysgu sut i ddefnyddio'r adnoddau hanes teulu sydd yn Archifdy Ceredigion i ddarganfod mwy am eich coeden deuluol, ynghyd a ffynonellau llai adnabyddus. Bydd Cymdeithas Hanes Teulu Sir Aberteifi yno i roi cymorth arbenigol a rhannu awgrymiadau ynghylch sut i ddechrau eich hanes teulu. Bydd sgyrsiau gan Helen Palmer, yr Archifydd Sirol a Beryl Evans o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a Chymdeithas Hanes Teulu Sir Aberteifi, cyfle i astudio'r ystod eang o gofnodion ac adnoddau ar-lein, arddangosfa o ddogfennau hen ac unigryw, a chipolwg i mewn i'n storfeydd lle mae'r dogfennau yn cael ei gadw. Dewch i gwrdd â'ch cyndeidiau ! Lluniaeth ysgafn ar gael.

NODER NEWID DYDDIAD / DIWRNOD

Manylion llawn

Dilynwch ni ar
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.