Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

View Larger Map

Cyfarfodydd Misol a gweithgareddau eraill

Mae'r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd misol rhwng mis Medi a Mehefin, gan gynnwys siaradwyr ar amryw o bynciau o ddiddordeb i haneswyr teulu. Mae'r cyfarfodydd hefyd yn rhoi cyfle i aelodau i gwrdd ag eraill er mwyn trafod eu hymchwil.

Mae'r cyfarfodydd yn arferol ar y 4ydd Dydd Mawrth o'r mis, os na nodwyd yn wahanol, ac fe'u cynhelir yn, Stryd y Baddon,Neuadd Eglwys Dewi Sant, Aberystwyth (gweler y map) ac yn decharau am 7.30pm (drysau ar agor am 7pm). Ceir lluniaeth ysgafn.

Bydd y dudalen yma hefyd yn cynnwys manylion o ddigwyddiadau eraill all fod o ddiddordeb i'n haelodau.

A Pint of History Please - Tales from the Tavern (23 Ion 2018)

Sgwrs (yn Saesneg) gan Nigel Callaghan

Noson Dreftadaeth - HWB Canolfan Gymunedol Penparcau (06 Chwe 2018)

Bydd stondin gyda'r Gymdeithas yn y Noson Dreftadaeth.

I ddathlu deng mlynedd o gynadleddau Gorffennol Digidol, fe fydd y Comisiwn Brenhinol, gan weithio mewn partneriaeth â Fforwm Cymunedol Penparcau, yn cynnal noson am ddim i ddangos y gwaith sy'n cael ei wneud yng Ngheredigion gan grwpiau a sefydliadau treftadaeth lleol.

O 5:30pm hyd 7:30pm fe fydd nifer o stondinau yn ogystal â gweithgareddau i'r plant, fel gwneud eich tŷ crwn Oes yr Haearn eich hun.

O 7:00pm hyd 8:00pm fe fydd sgwrs gan y Comisiwn Brenhinol ar ei adnoddau digidol.
Lleoliad: Penparcau Community Centre

 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.