Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

View Larger Map

Cyfarfodydd Misol a gweithgareddau eraill

Mae'r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd misol rhwng mis Medi a Mehefin, gan gynnwys siaradwyr ar amryw o bynciau o ddiddordeb i haneswyr teulu. Mae'r cyfarfodydd hefyd yn rhoi cyfle i aelodau i gwrdd ag eraill er mwyn trafod eu hymchwil.

Mae'r cyfarfodydd yn arferol ar y 4ydd Dydd Mawrth o'r mis, os na nodwyd yn wahanol, ac fe'u cynhelir yn, Stryd y Baddon,Neuadd Eglwys Dewi Sant, Aberystwyth (gweler y map) ac yn decharau am 7.30pm (drysau ar agor am 7pm). Ceir lluniaeth ysgafn.

Bydd y dudalen yma hefyd yn cynnwys manylion o ddigwyddiadau eraill all fod o ddiddordeb i'n haelodau.

Ymweliad a Archifdy Ceredigion (26 Maw 2018)

Digwyddiad arbennig i ddysgu sut i ddefnyddio'r adnoddau hanes teulu sydd yn Archifdy Ceredigion i ddarganfod mwy am eich coeden deuluol, ynghyd a ffynonellau llai adnabyddus. Bydd Cymdeithas Hanes Teulu Sir Aberteifi yno i roi cymorth arbenigol a rhannu awgrymiadau ynghylch sut i ddechrau eich hanes teulu. Bydd sgyrsiau gan Helen Palmer, yr Archifydd Sirol a Beryl Evans o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a Chymdeithas Hanes Teulu Sir Aberteifi, cyfle i astudio'r ystod eang o gofnodion ac adnoddau ar-lein, arddangosfa o ddogfennau hen ac unigryw, a chipolwg i mewn i'n storfeydd lle mae'r dogfennau yn cael ei gadw. Dewch i gwrdd â'ch cyndeidiau ! Lluniaeth ysgafn ar gael.

NODER NEWID DYDDIAD / DIWRNOD
Manylion cyswllt: Booking essential as space is limited - https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-agored-hanes-teulu-family-history-open-even

 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.