Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

Cylchgrawn y Gymdeithas

Cyhoeddir Cylchgrawn y Gymdeithas dair gwaith y flwyddyn yn mis Mawrth, Mehefin a Tachwedd am ragor o wybodaeth dilynwch y ddolen uchod.

Cyhoeddiadau'r Gymdeithas

CYHOEDDIADAU'R GYMDEITHAS AR WERTH DRWY'R POST
Archebion drwy'r post at - Menna Evans, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU, Cymru, DU

Sieciau yn daladwy i Gymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion

Gellir gwneud archebion arlein gyda cherdyn credyd drwy Genfair neu Parish Chest

LLYFRYNNAU BEDDARGRAFFIADAU

LLYFRAU

COFNODION CLADDEDIGAETHAU AR MICROFFIS

CYHOEDDIADAU ERAILL


Llyfrgell y Gymdeithas

Mae gan y Gymdeithas gasgliad defnyddiol o lyfrau a chylchgronnau sydd yn cael eu cadw yn Archifdy Ceredigion, gall ymwelwyr i'r Archifdy edrych arnynt. Gweler rhestr o ddaliadau cylchgronnau ac hefyd rhestr o ddaliadau llyfrau.
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.