Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

Swyddogion y Gymdeithas a manylion cyswllt


Dylid cyfeirio unrhyw ohebiaeth cyffredinol at: Miss Menna H. Evans, Ysgrifennydd Anh., CHT Ceredigion, Adran Casgliadau, d/o Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU, Cymru, DU e-bost:

Swyddogion ac aelodau'r Pwyllgor


LLYWYDD
Dr. Michael Powell Siddons

PWYLLGOR
Cadeirydd: Beryl Evans
Ysgrifennydd: Menna H. Evans
Trysorydd: Elan Evans
Golygydd y Cylchgrawn: Delyth Wilson
Swyddog Prosiectau: Beryl Evans
Cyhoeddiadau: Dave Wilson
Hyrwyddo: Amanda Key
Wefeistr: Nigel Callaghan
Ymchwil: Beryl Evans & Menna Evans
Llyfrgellydd: Emlyn Richards
Llyfrau a Ffeiriau: Shirley Williams


 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, d/o Adran Casgliadau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.